Manipulacje wisceralne

Technika Manipulacji Wisceralnych (VM) została opracowana przez światowej sławy francuskiego osteopatę Jean-Pierre’a Barral’a. Terapia wisceralna ma zbawienny wpływ w sytuacjach funkcjonalnego i strukturalnego zakłócenia pracy układu mięśniowo-szkieletowego, naczyniowego, nerwowego, moczowo-płciowego, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego.

Pozwala na zbadanie wewnętrznych struktur, określenie dynamiki ruchu i połączeń organów, błon, powięzi oraz więzadeł, a w końcu zaaplikowanie odpowiedniej metody leczenia problemu. Poprawia kinestetyczną komunikację w ciele i propriocepcję, dzięki czemu pacjent czuje się wzmocniony i mniej odczuwa skutki złej postawy ciała.

Manipulacje wisceralne: VM 1 – Jama brzuszna. Podczas kursu przyjrzymy się modelom i teoriom biomechaniki funkcjonalnej z punktu widzenia innowacyjnej metody Jean-Pierre’a Barral’a.

Manualne sposoby lokalizowania, oceniania i łagodzenia dysfunkcji występujących w jamie brzusznej

Zbadanie ruchliwości i zawieszenia organów, błon i więzadeł

Prawidłowa ocena związku między pracą narządów a wadami strukturalnymi i wadami układu mięśniowo-szkieletowego

Schemat funkcjonowania struktur somatycznych odzwierciedleniem schematu działania całego systemu 

Wymagania wstępne: doświadczenie w pracy z delikatnym dotykiem/palpacją.

Czas trwania: 4 dni

Manipulacje wisceralne: Jama Brzuszna 2 (VM2). Podczas kursu rozwiniemy zagadnienia poruszone w części pierwszej. Będziemy rozbudowywać naszą wiedzę na temat anatomii strukturalnej jamy brzusznej oraz jej związku z jamami czaszkową i klatki piersiowej, a także doskonalić palpację i inne techniki wisceralne

Praca na narządach jamy brzusznej: nerkach, trzustce, śledzionie, sieci większej, otrzewnej oraz ich tkanek łącznych i więzadeł. 

  • Pojęcia płaszczyzn ograniczających ruchomość, zagadnienie mobilności i motoryki

Stopniowe włączanie techniki manipulowania kończynami w celu mobilizowania i pobudzania innych części ciała i organów

Uczestniczenie w praktycznej terapii pod okiem doświadczonych terapeutów, dzięki którym kursant zyskuje wiedzę pomagająca w lokalizowaniu i badaniu każdego narządu, wraz z informacją o działaniu i przeciwskazaniach.

Wymagania wstępne: VM1 

Czas trwania: 4 dni

 

Manipulacje wisceralne: Miednica (VM3).Manipulacje wisceralne: Miednica (VM3) to kurs poświęcony badaniu związku między funkcjonowaniem a strukturą miednicy.

Metody diagnozy i leczenia narządów w obszarze jamy miednicy , wraz ze zrozumieniem całościowej struktury połączeń i zawieszeń tych narządów

Techniki rozpoznania bólów somatycznych i bólów miednicy oraz okolicy lędźwiowej mających swoje źródło w obszarze narządów wewnętrznych

osadzenie narządów jamy miednicy; poznanie rozległej sieci więzadeł w tym obszarze ciała

Świeże spojrzenie na inne pośrednie i bezpośrednie techniki, oraz prawidłowe ich zastosowanie

Zasada „Linii napięcia” jako metoda integrowania miednicy z korpusem ciała

Czas trwania: 4 dni

Wymagania wstępne: VM1

Manipulacje wisceralne: Klatka piersiowa (VM4).W czasie pierwszego i drugiego kursu dogłębnie zbadaliśmy różne narządy w jamy brzusznej i miednicy, oraz strefy tworzenia się napięcia i zaburzeń. Podczas kolejnego warsztatu poznamy biomechanikę jamy klatki piersiowej, a także jej strukturę kostną i strukturę miękką.

badanie powięzi gardłowej i jamy klatki piersiowej

Anatomia, biochemika i funkcje narządów klatki piersiowej

ocena biomechaniki szyi, klatki piersiowej i obręczy kończyny górnej

nauka technik wspomagających ruchomość elementów tkanki miękkiej w obszarze górnego otworu klatki piersiowej i aparatu gnykowego

Praktycka nasłuchu w obrębie jamy klatki piersiowej

Zrozumienie praktycznej integracji narządów jamy klatki piersiowej

Zapoznanie się z osadzenim narządów klatki piersiowej w złożonym systemie połączeń więzadłowych w tym obszarze ciała

Techniki rozpoznania źródeł dolegliwości klatki piersiowej i kręgosłupa (ból somatyczny lub trzewny)

Omówienie m.in następujących narządów i obszarów: opłucnej, płuc, osierdzia, serca, śródpiersia, tarczycy, tchawicy, przełyku, mostka, klatki piersiowej oraz jej splotów.

Czas trwania: 4 dni

Wymagania wstępne: VM1, VM2, VM3 

Manualne Termo-Diagnozowanie – Jest to metoda badania stworzona przez Jean-Pierre’a Barrala, DO, MRO (F). Wykorzystuje ona naszą wrażliwość na różnice temperatur w celu rozpoznania dysfunkcji w ciele. Metoda ta znajduje zastosowanie w szerokim wachlarzu specjalności medycznych i wspomaga inne formy badania.

Barral stworzył „mapę topograficzną” struktur fizycznych, które poznaliśmy na wcześniejszych poziomach. Powstała ona przy współpracy z inżynierami oraz fizykami, którzy pomogli w zaprojektowaniu narzędzia (skaner termiczny) mierzącego „ciepło” wydobywające się z ciała – ciepło podczerwieni o temperaturze charakterystycznej dla dysfunkcyjnych tkanek w ciele. Ów przyrząd pomiarowy posłużył do weryfikacji rąk Barrala jako narzędzia skanującego w pewnej odległości od ciała – kolejnego narzędzia do rozpoznawania dysfunkcji fizycznych i emocjonalnych. Mapa ta pokazuje, gdzie w ciele przetrzymywane są dysfunkcje zarówno fizyczne jak i emocjonalne.

Nasłuch Trzewny Emocjonalny – Podstawowym założeniem Manipulacji Trzewnych Barrala jest przekonanie o zdolności ciała do samo-leczenia, chyba że nagromadzony stres/obciążenie jest zbyt duże. Zgadzamy się, że:

Układ mięśniowo-szkieletowy uczestniczy w wielu chorobach.

Emocje przyczyniają się do problemów fizycznych / wielu chorób.

Emocje mogą być przechowywane w ciele.

Emocje to nasza emocjonalna budowa anatomiczna.

Emocje mają wpływ na dysfunkcje trzewne. 

Istnieje jednak niewiele systemów do palpacji, oceny i leczenia emocji. Emocje powinny się rozpraszać – przepływać przez nas – a nie przemieniać w przytłaczającą ilość zmagazynowanej energii. Gdy emocje pozostają w danym narządzie lub gdy ten sam narząd poddawany jest stresowi wciąż i wciąż, tkanki zaczynają odczuwać obciążenie. Jean-Pierre Barral zaobserwował, że jeśli w procesie magazynowania emocji dojdzie do związania dużej ilości energii, to pozostaje mniej dostępnej energii na adaptowanie się do bieżących sytuacji. Jean-Pierre uważa również, że pacjenci często cierpią w związku z tym, że od jednego terapeuty słyszą, że „To wszystko jest w ich głowie”  a od drugiego, że „ Ich problem jest czysto strukturalny”.

Główne zagadnienia:

Zrozumienie naukowej definicji ciepłoty ciała oraz klinicznego znaczenia zmian temperatury na powierzchni.

Zastosowanie Manualnego Termo-Diagnozowania w odnajdywaniu restrykcji i dysfunkcji narządowych w ciele.

Przegląd VM1-VM4 przy okazji nauki topografii narządów oraz ich manualnej termo-palpacji.

Zgłębianie synchroniczności pomiędzy ciałem i mózgiem oraz jej wpływu na zdrowie danej osoby.

Zrozumienie jak mózg wykorzystuje narządy wewnętrzne aby zdeponować i wyrazić nadmiar energii (często pochodzącej z emocji) oraz jak wpływa to na integralność strukturalną.

Nauka specyfiki pracy ze strukturą oraz z emocjami.

Precyzyjna pomoc ciału w rozładowaniu zmagazynowanej energii.

Praktyka pracy z utratą energii, umiejscawianie restrykcji strukturalnych przyczyniających się do dolegliwości bólowych oraz zarządzanie sesją terapeutyczną.

Ocenianie w jakim stopniu problem ma podłoże emocjonalne: 0%, 1% czy 100%?

Wymagania wstępne: VM1, VM2, VM3, VM4

Poznaj połączenia pomiędzy narządami wewnętrznymi i emocjami. 

 Ogólny zarys kursu:

 Praca z ciałem, jego energią fizyczną, energią psychoemocjonalną, poznanie technik uwalniania bazujących na unikalnym podejściu do Manipulacji Trzewnych stworzonym przez Jean Pierre Barrala

3 poziomy Termodiagnozy Manulanej, aktywne i pasywne uwalnianie tkankowo-emocjonoalne

Zrozumienie zagadnienia „co było pierwsze – jajko czy kura” w odniesieniu do dysfunkcji narządów wewnętrznych i emocji

Sposoby przełamania cyklu trzewno-emocjonalnego przez manipulacje wisceralne

jest to szkolenie rozwijające, bazujące na informacjach z poprzednich poziomów Manipulacji Wisceralnych. VM6 dodaje dużą ilość nowego materiału podnosząc umiejętności uczestników na zaawansowany poziom

Wymaganie wstępne: VM1, VM2, VM3, VM4, VM5

Daty szkoleń VM

Nazwa szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Prowadzący
Cena
VM1
19-22.10.2023
Poznań
Nabil Lahlouh Gonzalez
3600 PLN
VM2
25-28.01.2024
Poznań
Nabil Lahlouh Gonzalez
3600 PLN
VM3
18-21.04.2024
Poznań
Nabil Lahlouh Gonzalez
3600 PLN
VM4
10-13.10.2024
Poznań
Nabil Lahlouh Gonzalez
3600 PLN
VM5
8-11.02.2024
Poznań
Nabil Lahlouh Gonzalez
3600 PLN
VM6
5-7.12.2024
Poznań
Rene Assink
3600 PLN
Nowa edycja VM
VM1
12-14.09.2024
Warszawa
Thomas Sonnleitner
3600 PLN
VM2
21-24.11.2024
Warszawa
Thomas Sonnleitner
3600 PLN
VM3
30.01-2.02.2025
Warszawa
Thomas Sonnleitner
3600 PLN
VM4
8-11.05.2025
Warszawa
Thomas Sonnleitner
3600 PLN

Zapisz się na szkolenie