Nowa manualna terapia stawów

Ojcem metody NMAA jest francuski osteopata i fizjoterapeuta Jean-Pierre Barral. Do jej rozwoju przyczynił się także francuski osteopata, Alain Crobier. NMAA opiera się na technikach opracowanych przez Barrala wzbogaconych o naukową wiedzę Alaina Croibiera.

Staw nie jest jest tylko obszarem łączenia się kości. Ma wiele części składowych: kość, tkanka chrzęstna, mięśnie, ścięgna, nerwy, płyn. Wszystkie części, gdy działają prawidłowo, zapewniają odpowiedni poślizg, dzięki czemu staw może pracować bezboleśnie i efektywnie. Kiedy któraś z części zaczyna szwankować, cały staw próbuje kompensować tę stratę i zaczyna nieprawidłowo funkcjonować. Prowadzi to do dysfunkcji począwszy od bólu aż do trwałego uszkodzenia struktury stawu. Ciało działa jak jeden wielki mechanizm, w którym wszystkie części są połączone, dlatego gdy w jednym miejscu wystąpi problem, cała reszta odczuwa tego skutek.

NMAA jest rodzajem terapii manualnej stosującej szerokie podejście do leczenia stawów. Technika ta zagłębia się we wnętrze stawu jak żadna inna. Integruje wszystkie aspekty stawu: nerwy, tętnice, łąkotki, więzadła, przyczepy torebki stawowej i jej fałdy. Używa tkanki łącznej do manipulacji odpowiedniej kości, biorąc pod uwagę bezpośrednie i pośrednie związki pomiędzy kośćmi ludzkiego ciała.

Związek pomiędzy narządami wewnętrznymi a stawami nie jest powszechnie rozumiany. NMAA pokazuje do jakiego stopnia te elementy są połączone – bez opracowania połączenia wisceralnego wiele problemów stawowych może nie zostać w pełni usuniętych. Zastosowanie delikatnych technik NMAA poprawia zdolność samoleczenia ciała i powrotu do zdrowia.

W przypadku dolegliwości stawowych ból często promieniuje z innego miejsca w ciele. Symptom np. ból, nie jest najistotniejszy. Jest tylko częścią pewnej układanki, a zadaniem terapeuty jest jej zrozumienie i odszyfrowanie. Wykwalifikowany terapeuta manualny potrafi ocenić poszczególny przypadek i określić relacje miedzy stawami a resztą narządów ciała i przywrócić ich prawidłowe funkcje.

Manualna Terapia Stawów wykorzystuje palpację do zlokalizowania źródła problemu i usunięcia go przy użyciu delikatnych technik. Przyczyna bólu może znajdować się daleko od miejsca jego odczuwania. Umiejętne badanie polegające na obserwacji i dogłębnej analizie, pozwala na znalezienie ogniska bólu. Na technikę składają się delikatne, ale dokładne, precyzyjne ruchy dłoni i pobudzanie tkanki miękkiej wokół kości. Ból zaczyna stopniowo ustępować z momentem odblokowania jego źródła.

W czasie kursu zostanie przedstawiona całościowa terapia kończyny górnej skupiająca się jednocześnie na różnych polach: stawach, mięśniach, połączeniach neuronowych, układzie naczyniowym i ich relacjach posturo-emocjonalnych, która umożliwia szybkie usprawnienie obolałego miejsca.

Ponadto zobaczymy jak prowadzić leczenie w przypadku zamrożonego barku, po złamaniu i zwichnięciu w obrębie kończyny górnej oraz jak prowadzić terapię zapalenia nadkłykcia przyśrodkowego (tzw. łokieć golfisty), zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej (tzw. łokieć tenisisty) oraz zespołu cieśni nadgarstka.

Zobaczymy nowe sposoby sprawdzenia i leczenia wszystkich elementów kończyn górnych. Dla każdego obszaru (ramię, łokieć, nadgarstek i dłoń) omówione zostaną następujące elementy:

    chrząstki

    struktury maziowe

    więzadła pasywne

    powięzi

    więzadła aktywne

    neuromanipulacje

    układ naczyniowy

    połączenia trzewne

    zależności posturo-emocjonalne

    objawy kliniczne

Wielu pacjentów przychodzi z problemami kostno-stawowymi kończyn dolnych. W czasie tego szkolenia zaprezentowane zostaną bardzo precyzyjne techniki nakierowane na różne elementy tworzące stawy: kości, chrząstkę, obrąbki stawowe, łąkotki, pasywne i aktywne więzadła, nerwy i tętnice.

Skupimy się m.in. na następujących tematach: biodra i choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych, urazy więzadeł, zapalenie błony maziowej, nerwobóle kanałowe (kanał przywodziciela, dół podkolanowy), zastoju żylnego i zaburzeniach proprioceptywnych. Częścią szkolenia będzie omówienie zależności posturalno-emocjonalnych stawów kończyny dolnej.

Zobaczymy nowe sposoby sprawdzenia i leczenia wszystkich elementów kończyn dolnych. Dla każdego obszaru (biodro, kolano, stopa) omówimy następujące elementy:

    torebkę stawową

    chrząstkę

    panewkę

    łąkotki

    kaletki maziowe

    więzadła pasywne

    powięzi

    więzadła aktywne

    układ naczyniowy

    układ nerwowy

    skórę i tłuszcz stawowy

    zależności/połączenia trzewne

    zależności/połączenia emocjonalne

Aby uzyskać dobre i utrzymujące się efekty pracy z kręgosłupem i miednicą musimy zbadać i zadbać o wszystkie ich komponenty:

    dyski

    więzadła aktywne

    więzadła pasywne

    żyły (bardzo istotny element w leczeniu dysków)

    tętnice

    nerwy

W czasie tego szkolenia poznamy bardzo precyzyjne techniki oddziaływujące na odpowiednie elementy stawów. Poznane techniki będą przydatne w leczeniu m.in:

    ostrych i przewlekłych dolegliwości kręgosłupowych

    neuralgii międzyżebrowych

    rwy kulszowej

    rwy udowej

Ponieważ nie są to manipulacje o dużej prędkości można je stosować nawet w przypadku bardzo ostrych stanów bólowych.

Zaprezentowane zostanie nowe i innowacyjne podejście do kręgosłupa do miednicy. Skupimy się na dyskach międzykręgowych, korzeniach nerwów, układzie mięśniowo-więzadłowym, układzie trzewnym oraz zależnościach posturalno-emocjonalnych, uwolnieniu kręgowych splotów żylnych co jest bardzo istotne w przypadku neuralgii.

Szczegółowo zostanie omówiony:

    kręgosłup szyjny

    kręgosłup piersiowy i żebra

    kręgosłup lędźwiowy i miednica

Terminarz najbliższych szkoleń

Nazwa szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Prowadzący
Cena

Formularz kontaktowy