Szkolenia rozwijające

Niniejszy kurs poświęcony jest technikom badania i leczenia układu naczyniowego górnej połowy ciała.

Program Szkolenia:

Przegląd anatomii i fizjologii układu naczyniowego, z naciskiem na to, jak przekrój tętnic się zwiększa bądź zmniejsza w zależności od funkcji ciała.

Zrozumienie mechanizmu powstawania wzorców restrykcji oraz bólu na skutek kompresji wzdłuż struktur naczyniowych.

Umiejętność lokalizowania i uwalniania restrykcji powstałych wzdłuż struktur naczyniowych przy zastosowaniu technik bezpośrednich na tętnice, takich jak kompresja, dekompresja i wydłużenie.

Zapoznanie się z manipulacjami tkanek miękkich samego serca, aorty, tętnicy podobojczykowej i tętnicy ramiennej.

Pogłębienie wiedzy na temat wpływu zwiększonej cyrkulacji krwi do danego narządu na poprawę jego funkcji, nabycie umiejętności w zakresie poprawy cyrkulacji krwi do narządów – w sposób bezpośredni i/lub pośredni.

Umiejętność leczenia układu wazopresyjnego oraz mózgu.

Zapoznanie z wynikami badań dopplerowskich wykonanych w celu sprawdzenia, jakie metody mobilizacji tętnic sprawdzają się najlepiej w poprawianiu krążenia miejscowego oraz ogólnego.

Umiejętność praktycznego wkomponowywania leczenia naczyniowego do sesji terapeutycznej.

Wymagania wstępna: VM4

Kurs ten poświęcony jest technikom badania i leczenia układu naczyniowego dolnej połowy ciała.

Program szkolenia:

Przegląd anatomii i fizjologii układu naczyniowego, z naciskiem na to, jak przekrój tętnic się zwiększa bądź zmniejsza w zależności od funkcji ciała.

Zrozumienie mechanizmu powstawania wzorców restrykcji oraz bólu na skutek kompresji wzdłuż struktur naczyniowych.

Umiejętność lokalizowania i uwalniania restrykcji powstałych wzdłuż struktur naczyniowych przy zastosowaniu technik bezpośrednich na tętnice, takich jak kompresja, dekompresja i wydłużenie.

Zapoznanie się z manipulacjami tkanek miękkich tętnic dolnej połowy ciała, tj. tętnica wątrobowa, śledzionowa, udowa, czy podkolanowa.

Pogłębienie wiedzy na temat wpływu zwiększonej cyrkulacji krwi do danego narządu na poprawę jego funkcji, nabycie umiejętności w zakresie poprawy cyrkulacji krwi do narządów – w sposób bezpośredni i/lub pośredni.

Umiejętność leczenia układu wazopresyjnego oraz mózgu.

Zapoznanie z wynikami badań dopplerowskich wykonanych w celu sprawdzenia, jakie metody mobilizacji tętnic sprawdzają się najlepiej w poprawianiu krążenia miejscowego oraz ogólnego.

Przedstawienie barralowskiej wizji kolana jako „stawu neurologicznego” oraz sposobu na przywrócenie porozumienia poprzez poprawę przepływu krwi.

Poznanie technik, które są bezcenne po urazie czy zabiegu operacyjnym – kiedy konwencjonalne techniki mięśniowo-szkieletowe powodują niewielki ból i przynoszą ulgę na poziomie funkcjonalnym.

Odkrywanie roli układu naczyniowego w leczeniu pooperacyjnym, po operacji w obrębie miednicy, biodra, czy kolana.

Umiejętność praktycznego wkomponowywania leczenia naczyniowego do sesji terapeutycznej.

Wymagania wstępne

Cena: 2900PLN

 

Układ narządów wewnętrznych posiada wyraźną relację z kręgosłupem i stawami w całym ciele. Ten kurs bada te szczególne połączenia, w szczególności, jak układ trzewny wpływa na układ strukturalny. Poprzez integrację zaawansowanych technik manipulacji trzewnych, pojawiają się nowe możliwości leczenia dysfunkcji kostno-stawowych.

Rzadko spotyka się kręgosłup wolny od fiksacji, a blokada stawowa, która jest wyłącznie pochodzenia mechanicznego, jest rzadko spotykana. Z naszego doświadczenia wynika, że blokady stawowe są często wyrazem ukrytego problemu trzewnego lub psychologicznego. Kręgosłup szyjny jest doskonałym przykładem, gdzie blokada może pochodzić ze źródła trzewnego, czaszkowego, krążeniowego, mięśniowo-więzadłowego lub z błony oponowego.

– Dowiedz się, jak poprzez leczenie układu trzewnego wpłyniesz na dysfunkcje układu kostno-stawowego.

– Zrozumienie związku trzewi z systemami strukturalnymi ciała.

– Rozszerzenie umiejętności oceny za pomocą technik słuchania i hamowania w celu opracowania skutecznych planów leczenia opartych na wynikach oceny.

Wymagania wstępne:  VM2

Cena: 4400 PLN

 

Manipulacje wisceralne wpływają na mobilność i ruchliwość narządów. Wpływają również na układ naczyniowy, nerwowy, emocjonalny, odpornościowy i neuroendokrynny. Podczas tego zaawansowanego szkolenia zbadamy, w jaki sposób bardzo precyzyjne techniki manipulacji wisceralnej ułatwiają lokalne i centralne reakcje neuroendokrynne.

Techniki manipulacji wisceralnych aktywują poprzez nerw błędny i sploty współczulne, reakcje podwzgórza. Większość efektów ośrodkowych wynika z lokalnej stymulacji mechanoreceptorów. Na przykład spożycie pokarmu powoduje miejscowe rozszerzenie narządów, co stymuluje lokalne włókna nerwowe, które następnie powodują reakcję mózgu. Podczas tego seminarium poznasz precyzyjne lokalizacje trzewne, które ułatwiają najlepsze reakcje centralne. Zobaczysz również, jak manipulować nerwem błędnym – kluczowym połączeniem między narządami a mózgiem.

Najważniejsze informacje o kursie

 – Udoskonal swoje techniki terapii manualnej.

– Dowiedz się, jak narządy ułatwiają lokalne i centralne reakcje neuroendokrynne.

– Zobacz, jak i gdzie ułatwić najlepsze reakcje centralne z określonych lokalizacji trzewnych.

– Dowiedz się, jak manipulować nerwem błędnym, który łączy narządy z mózgiem. 

Cele szkolenia:

 – Szczegółowa identyfikacja anatomicznych punktów orientacyjnych układu pokarmowego, sercowego i płucnego.

– Opisanie fizjologii trzewnej i funkcji neuro-endokrynnych.

– Zademonstrowanie, gdzie możemy konkretnie wyzwalać i stymulować wydzielanie neuro-endokrynne.

– Zademonstrowanie technik oceny i leczenia.

– Wyjaśnienie fizjologii układu autonomicznego.

– Zademonstrowanie, gdzie i jak stymulować układ autonomiczny.

Opis szkolenia:
    1. Sprawdzenie umiejętności czucia różnego rodzaju tkanek poznanych na VM1-VM4
    2. Powtórzenie głównych technik dla każdego narządu poznanych na VM1-VM4
    3. Powtórzenie technik nasłuchu poznanych na VM1-VM4
    4. Integracja nasłuchu i technik w pracy praktycznej, schemat postępowania 
    5. Studenci wykonują zabiegi na sobie podążając za przedstawionym protokołem 
    6. Instruktor każdego dnia wykonuje demo zabiegu na prawdziwym pacjencie, forma podsumowania wiadomości przedstawianych na szkoleniu
    7. Każdego dnia będzie czas na pytania, dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz problemami związanymi z praktyką VM1 – VM4 w gabinecie.

Wymagania wstępne: VM4

Cena: 3000 PLN

Powięź i otrzewna tworzą otoczki dające ochronę immunologiczną i mechaniczną swojej zawartości. Te opakowania ułatwiają harmonijny ślizg pomiędzy sąsiadującymi strukturami. Włókna powięzi są ułożone w precyzyjny i logiczny sposób co jest związane pełnioną funkcją mechaniczną. Dodatkowo włókna przenoszą fale elektromagnetyczne oraz odgrywają rolę w odżywianiu struktur które otaczają.Włókna powięziowe i włókna otrzewnej przeplatają się w wyraźnie określonych miejscach w ciele – skrzyżowaniach. Właśnie te skrzyżowania pomagają w kształtowaniu i ochronie miejsca połączenia kończyn z tułowiem, gdzie tętnice, nerwy, mięśnie i ścięgna w naturalny sposób zmieniają kierunek. Na poziomie trzewnym przeplatające się włókna można spotkać głównie w miejscach zetknięcia dwóch narządów oraz tam gdzie drogi wydalnicze łączą się z narządem, lub miejscach przejścia przez przeponę lub połączenia struktur z przeponą. Włókna otrzewnowe i powięziowe są w tych miejscach naturalnie pogrubione. Mogą ulegać zwłóknieniu w wyniku operacji, infekcji lub urazów. W takich przypadkach powstaje zagrożenie kompresji układu nerwowo-naczyniowego i trzewnego. 

Ten kurs pozwoli się zapoznać ze skrzyżowaniami do których jest relatywnie łatwy dostęp z punktu widzenia terapii manualnej. Będziemy pracować z pęczkami nerwowo-naczyniowymi przechodzącymi przez te strategiczne obszary ciała. 

TEMATYKA ZAJĘĆ

Zapoznamy się z następującymi skrzyżowaniami:

czaszkowo-szyjnymi

szyjno-piersiowymi

pachowymi

wewnętrznymi klatki piersiowej

przeponowymi

brzusznymi

brzuszno-miednicznymi

pachwinowymi

wewnętrznymi miednicy

podkolanowymi

Diagnostyka będzie wykonywana za pomocą testów nasłuchowych i pomiaru pulsu.Leczenie danego obszaru będzie wykonywane przy użyciu precyzyjnych technik.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wymagania wstępne: VM2 i MALE lub MAUE ub MASP; lub VM2 i NM2 lub NM3; lub VM2 i VVMU lub VVML

Mózg od zawsze fascynował środowisko medyczne i naukowców. Nastąpił niesamowity rozwój narzędzi umożliwiających jego badanie. Przykładowo funkcjonalny rezonans magnetyczny może obrazować nie tylko problemy strukturalne ale także funkcjonalne. Pomimo wszystkich badań mózg nadal pozostaje tajemnicą. Jean-Pierre Barral interesuje się mózgiem od ponad 40 lat. Pracując przez lata z wieloma osobami po urazach głowy, udarach, chorobach mózgu i z niepełnosprawnością psycho-ruchową, stworzył oryginalne techniki mogące pomóc tym pacjentom. Jean-Pierre Barral cały czas zachowuje pokorę wobec tej niesamowitej struktury posiadającej zdolność myślenia… 

 

Szkolenie jest podzielone na trzy części – podejście strukturalna i funkcjonalne oraz aplikacja kliniczna 

 

Podejście strukturalne jest nakierowane na układ naczyniowy, nerwowy, oponowy, wzrokowy, barometryczny oraz krążenie płyny mózgowo-rdzeniowego

Podejście funkcjonalne zajmuje się m.in. zmysłem węchu, słuchu, wzroku, mową, koordynacją, propriocepcją, emocjami.

Jak zwykle na szkoleniach z Jean-Pierre Barralem dużo czasu będzie poświęcone precyzyjnemu leczeniu manualnemu. 

Kurs ten ma na celu zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób zewnętrzna siła urazu oddziałuje na różne tkanki ciała. Zobaczymy, w jaki sposób siły traumatyczne są przechowywane w różnych tkankach ciała, co prowadzi do powstania problemów strukturalnych wiele lat po urazie.

Nauczymy się rozróżniać i leczyć nadwyrężenia śród- i międzykostne w obrębie mózgoczaszki i twarzoczaszki, klatki piersiowej i trzewi klatki piersiowej. Będziemy również oceniać i leczyć narządy jamy brzusznej i miednicy, a także wybrane stawy kończyn dolnych, badając „ślad”, jaki pozostawia w ciele każdy uraz fizyczny.

 
Wymagania wstępne: Klatka Piersiowa (VM4) oraz Neuro Manipulacje: Zintegrowane podejście do traumy(NM1). 

Manipulacje trzewno-naczyniowe: Górna połowa ciała (VVMU):

VVMU

Manipulacje trzewno-naczyniowe: Dolna połowa ciała (VVML):

VVML

Strategiczne Skrzyżowania Ciała 1 (SCB1)

SCB1

Zaawansowane Manipulacje Wisceralne: Mózg (AVMTB)

AVMTB

Terminarz najbliższych szkoleń

Nazwa szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Prowadzący
Cena
Mózg III (AVMTB III)
14-16.01.2026
Warszawa
Jean Pierre Barral
4400 PLN
Mózg I (AVMTB I)
17-19.10.2024
Poznań
Christoph Sommer
3400 PLN
VM a układ neuroendokrynny(AVMHC)
5-7.06.2024
Warszawa
Mark Bloemberg
3400 PLN

Formularz kontaktowy