Neuro manipulacje

Manipulacja nerwów została rozwinięta w praktyce klinicznej przez uznanego na świecie francuskiego osteopatę i fizjoterapeutę Jean-Pierre Barral’a. Francuski osteopata Alain Croibier współpracował z Jean-Pierre Barral’em nad rozwinięciem manipulacji nerwów. Szkolenie to opiera się na technikach klinicznych rozwiniętych osobiście przez Jean-Pierre Barral’a oraz wiedzy naukowej opartej na badaniach Alain Croibir’a.

Manipulacja nerwów bada mechaniczny związek pomiędzy połączeniem czaszki, kręgosłupa i elementami nerwowymi i oponowymi. Zapewnia ocenę i podejście lecznicze skupiające się na restrykcjach elementów oponowych i nerwowych, nie zawsze dających objawy z układu mięśniowo-szkieletowego. Manipulacja nerwów określa i uwalnia miejscowe ograniczenia nerwowe i jednocześnie bada wpływ miejscowych zaburzeń ruchomości na pozostałe części ciała i biorąc pod uwagę te połączenia czyni bardziej zrozumiałymi globalne wzorce dysfunkcyjne.

Manipulacja nerwów została rozwinięta w praktyce klinicznej przez uznanego na świecie francuskiego osteopatę i fizjoterapeutę Jean-Pierre Barral’a. Francuski osteopata Alain Croibier współpracował z Jean-Pierre Barral’em nad rozwinięciem manipulacji nerwów. Szkolenie to opiera się na technikach klinicznych rozwiniętych osobiście przez Jean-Pierre Barral’a oraz wiedzy naukowej opartej na badaniach Alain Croibir’a.

Manipulacja nerwów bada mechaniczny związek pomiędzy połączeniem czaszki, kręgosłupa i elementami nerwowymi i oponowymi. Zapewnia ocenę i podejście lecznicze skupiające się na restrykcjach elementów oponowych i nerwowych, nie zawsze dających objawy z układu mięśniowo-szkieletowego. Manipulacja nerwów określa i uwalnia miejscowe ograniczenia nerwowe i jednocześnie bada wpływ miejscowych zaburzeń ruchomości na pozostałe części ciała i biorąc pod uwagę te połączenia czyni bardziej zrozumiałymi globalne wzorce dysfunkcyjne.

Specjalistyczny kurs, koncentrujący się na skutkach urazu biczowego

    Omówienie trzech głównych obszarów traumy związanej z urazem biczowym: prawa fizyczne, ocena i leczenie.

    Anatomia i fizjologia leczenia urazu biczowego, a także innych sytuacji pourazowych.

    Lokalizacja i uwalnianie tkanki miękkiej w układzie oponowym.

    Ocena urazów tkanki miękkiej w rejonie szyjnym, protokoły postępowania umożliwiające optymalne uwolnienie.

    Testy oceniające wzorce ograniczeń w obszaru szyjno-barkowego.

    Zrozumienie w jaki sposób uraz biczowy tworzy wzorce ograniczeń w całym ciele.

    Techniki globalne – siły kolizyjne oddziałują na całe ciało w urazie biczowym, nie tylko na kręgosłup szyjny.

    Ewaluacja restrykcji w obszarze lędźwiowo-krzyżowym.

    Użycie zasad i technik manipulacji wisceralnych u pacjentów z urazem biczowym lub innych sytuacjach pourazowych.

    Porównanie sekwencji zabiegów leczniczych i testów dla urazu biczowego i innych urazów

 

Ocena i techniki leczenia nerwów obwodowych górnej połowy ciała

    Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów obwodowych górnej części ciała.

    Typowe wzorce bólu powstające w skutek dysfunkcji nerwów obwodowych.

    Ewaluacja i techniki lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych.

    Różne metody uwalniania restrykcji nerwów.

    Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegów.

Wymagania wstępne: NM1

Ocena i techniki leczenia nerwów obwodowych dolnej połowy ciała

    Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów obwodowych dolnej części ciała.

    Typowe wzorce bólu powstające w skutek dysfunkcji nerwów obwodowych.

    Techniki ewaluacyjne i lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych.

    Różne metody uwalniania restrykcji nerwów.

    Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegów.

Wymagania wstępne: NM1 i NM2

Ocena i techniki leczenia nerwów mózgu i okolicy czaszkowej

    Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji mózgu i nerwów czaszkowych.

    Typowe wzorce bólu powstające w wyniku dysfunkcji mózgu i nerwów czaszkowych.

    Techniki ewaluacyjne i lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie tych nerwów.

    Rozróżniające techniki ewaluacyjne, pozwalające określić czy fiksacja znajduje się w czaszce, szwach lub mózgu.

    Opis sposobu w jaki kompresja mózgu powoduje dysfunkcję nerwów czaszkowych.

    Wyjaśnienie i opis sposobu w jaki ciśnienie wewnątrz czaszkowe wpływa na funkcjonowanie całego ciała, przedstawienie technik czaszkowych przywracających prawidłowe funkcjonowanie.

    Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegu.

Wymagania wstępne: NM1, NM2 i NM3

Kurs Manipulacje nerwów: Połączenia centralne i obwodowe (NM5) prezentuje najnowsze zmiany w koncepcji NM i rozszerza możliwości ich zastosowania. 

NM5 bazuje na technikach prezentowanych na poprzednich szkoleniach z Neuro-manipulacji (NM 1-4). Po włączeniu poznanych do tej pory technik do Twojej praktyki klinicznej z pewnością zauważyłeś obszary pracy które wciąż pozostają do odkrycia. Na kursie NM5 będziemy zajmować się tymi obszarami, pracując z różnymi częściami układu nerwowego. Poniżej są wymienione niektóre zagadnienia z NM5:

    Nowe spojrzenie na pracę z nerwem błędnym i nerwem sromowym

    Bardziej szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów czaszkowych, mózgu i nerwów obwodowych

    Nerw trójdzielny i nerw żuchwowy – ich związek ze stawem skroniowo-żuchwowym, nerwem podjęzykowym i językowym.

    Nowe informacje na temat pracy z nerwem błędnym

    Nerw przedsionkowo-ślimakowy

    Praca z nerwem węchowym oraz narządem nosowo-lemieszowym

    Mechanika stożka rdzeniowego – koński ogon i nić końcowa

    Omówienie i leczenie nerwu sromowego oraz nerwów guzicznych

    Zależnie od pozostałego czasu zajęć – szczegółowe omówienie nerwów podpotylicznych, nerwu zasłonowego, nerwu mięśniowo-skórnego, nerwu piersiowego długiego i nerwu przeponowego 

Wymagania wstępne: NM1,NM2,NM3,NM4 

Terminarz najbliższych szkoleń

Nazwa szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Prowadzący
Cena
NM1:
5-7.07.2024
Poznań
Alex Fugallo
3200 PLN
NM2:
29.11-1.12.2024
Poznań
Alex Fugallo
3200 PLN
NM3:
25-27.04.2025
Poznań
Alex Fugallo
3200 PLN
NM4:
19-21.10.2025
Poznań
Christoph Sommer
3200 PLN

Formularz kontaktowy